ANBI gegevens

Het onderhoud van het rijksmonument Het Hofje Onder den Toren en de exploitatie ervan vraagt om veel financiƫle middelen. Naast rijkssubsidies, bijdragen van de deelnemende kerken en verhuuropbrengsten zijn ook giften en schenkingen uit legaten van groot belang om alles te kunnen bekostigen.

Rsin nummer: 858406895