Verbouwing Hofje gestart

De verbouwing van Het Hofje is maandag 28 september 2020 gestart.  Het betreft voorbereidingen door vrijwilligers om op 1 oktober aanstaande  samen met Bouwgroep Peters B.V. aan een flinke verbouwing te beginnen. De verbouwing vindt plaats in fases en zal tot in het voorjaar van 2021 duren. Op de foto’s vrijwilligers coördinator Cees van der Voet, Hans Minderhoud en Ben Muis.  

In de pers: SchuldHulpMaatje in De Faam

SchuldHulpMaatje Martina overlegt met coördinator Harry in de ruimte van het Hofje Onder den Toren in Middelburg. Foto: Theo Rietveld 

Afgelopen week stond Stichting SchuldHulpMaatje in weekblad De Faam. Een citaat: ‘Honderden gezinnen, alleenstaanden, jong of oud, hebben geldzorgen op velerlei gebied. Elke tweede en vierde donderdag van de maand zijn vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Middelburg (SHM) in Het Hofje onder den Toren aanwezig om samen met de hulpaanvrager oplossingen te vinden voor opgebouwde schulden. Wie zijn deze vrijwilligers? Wat motiveert hen, kan iedereen dit werk doen en welke ervaringen hebben ze inmiddels?’

SchuldHulpMaatje nu ook in het Hofje

Een SchuldHulpMaatje helpt bij het wegwerken van schulden.

Met ingang van donderdag 10 september aanstaande start SchuldHulpMaatje Walcheren met een inloopuur in het Hofje Onder den Toren.

SchuldHulpMaatje is een landelijke organisatie met een afdeling op Walcheren. Een vereniging met vrijwilligers die graag mensen met geldzorgen willen helpen.
Goed opgeleide Maatjes helpen de hulpvrager om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Samen met de hulpvrager stelt het Maatje een plan van aanpak op om de schulden weg te werken. De hulpvrager houdt de leiding, het Maatje is de vertrouwenspersoon en geeft inzicht en begeleiding

Iedereen op Walcheren kan hulp vragen. Op Walcheren zijn vele honderden gezinnen die de hulp van SchuldHulpMaatje nodig hebben. Meer informatie over SchuldHulpMaatje Walcheren vindt u hier.

Het spreekuur is de 2e en 4e donderdag van iedere maand en wordt gehouden van 11.00-12.00 uur in het Hofje Onder den Toren. Ingang: Nieuwe Kerkgang 1, Middelburg.

Afscheid Rein van der Kluit

Op 30 juli 2020 heeft het stichtingsbestuur officieel afscheid genomen van haar voorzitter. Vanaf eind 2016 heeft Rein van der Kuit – het moment dat een deel van het Hofje kon worden gehuurd – zich ingezet. Ontelbare uren zijn besteed aan vergaderingen, onderhandelingen en het opstellen van overeenkomsten. Zijn juridische kennis en het diplomatiek onderhandelen zijn bij het realiseren van Stichting Hofje Onder den Toren van grote waarde geweest. Rein van der Kluit verlaat het bestuur op een moment dat het bestuur trots is op het Hofje, waar drie kerken in het centrum van Middelburg samenwerken bij het opzetten van maatschappelijke en diaconale activiteiten. Rein van der Kluit wordt opgevolgd door Nicolaas van Everdingen.

Inloop

Inloop

In augustus is de inloop weer open. Omdat het in juli goed ging, konden we de openingstijden uitbreiden. Met het oog op de coronamaatregelen kunnen we maximaal 25 gasten ontvangen. We zitten op anderhalve meter afstand van elkaar.  We hebben gemerkt dat we dan nog goed gesprekken met elkaar kunnen voeren.

Bij de ‘inloop nieuwe stijl’ zijn een aantal spelregels van toepassing. Deze vindt u hier.

Lunch op zondag 12.30 uur

We zijn weer gestart met een ‘coronaproof’ lunch. Dat betekent dat wij u vragen zelf uw brood mee te nemen. U bent dan de enige die het aanraakt. Wij zorgen voor soep en koffie en thee.

We zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Het is gebleken dat het dan toch gezellig is. 

We kunnen maximaal 20 mensen ontvangen. Wij vragen u om u van tevoren op te geven . We houden bij wie aan de beurt is geweest. Mocht u onverhoopt teleurgesteld worden omdat het vol is, dan staat u de volgende keer bovenaan de lijst.

Opgeven
Opgeven kan op verschillende manieren. Telefonisch bij Corrie Marijs, 0118- 612551. Email: comadri@planet.nl . Intekenlijst in het Hofje bij Inloop. 

Data:  9 augustus, 23 augustus, 6 september, 20 september, 4 oktober .

Sleutel in de put

Sinds januari 2017 beschikt het Hofje over een codekastje waarin de sleutel van het hoofdgebouw opgeborgen is. In de straat onder het kastje is een put voor de afvoer van regenwater aangebracht. Onlangs is voor het eerst een van de sleutels in het putje gevallen. Met enige moeite is het gelukt om de sleutel weer uit de put te krijgen.

Update verbouwing

Op 3 juni 2020 heeft het stichtingsbestuur definitief haar goedkeuring gegeven aan het verbouwingsplan. De intentie is om per 1 oktober 2020 te starten. Maar liefst 36 vrijwilligers hebben zich aangemeld om samen met de aannemer de verbouwing te realiseren. Zodra de  verbouwing start, zal er op deze website regelmatig een update komen.

Herstel nokpannen

Voor onze vrijwillige klusjesman van de Stichting – Ben Muis – is werkzaam zijn op grote hoogte geen probleem.
Door de storm waren enkele nokpannen eraf gewaaid. Met behulp van koster Rinus Schroevers van de Nieuwe Kerk is bij mooi weer de schade hersteld.