Hofje ontvangt Interreg TERTS-subsidie om te verduurzamen

De binnenplaats van het Hofje Onder den Toren in Middelburg. Foto: Stichting Hofje Onder den Toren.

Het Hofje Onder den Toren, een maatschappelijk-diaconaal centrum onder de Lange Jan, heeft onlangs een subsidie ontvangen uit het Interreg TERTS-programma. Hierdoor kan een belangrijke stap worden gezet in de verduurzaming van het Hofje.

De subsidie wordt verstrekt door Interreg Vlaanderen-Nederland.

De subsidie wordt verstrekt door Interreg Vlaanderen-Nederland, initiatiefnemer van het TERTS-project. Het programma stimuleert het toepassen van verduurzamingsmaatregelen als onderdeel van de energietransitie. Met een bijdrage uit het Interreg TERTS-programma kunnen er in het maatschappelijk-diaconaalcentrum Hofje Onder den Toren te Middelburg flinke stappen worden gezet in het terugdringen van de energieverspilling, bijvoorbeeld:                                                   

  • Een overschakeling in de keuken van gas naar elektrisch koken door de aanschaf van een inductie-kookunit. Iedere maand wordt er enkele keren een inloopmaaltijd verzorgd voor ca. 30 personen.                                                                                                                  
  • Een zonewarmte reguleringssysteem. Hierdoor is het mogelijk om iedere ruimte/sector afzonderlijk te verwarmen in plaats van het hele gebouw ook al is er maar één ruimte in gebruik.

Met beide maatregelen hoopt het Hofje het energieverbruik met zo’n 25% te verlagen. De totale kosten (ruim €21.000) worden voor de helft bekostigd met de TERTS-bijdrage. De andere vijftig procent wordt bijgedragen door de drie bij het Hofje Onder den Toren aangesloten kerken (Gasthuiskerk, Kruiskerk en Nieuwe Kerkgemeente).

In de nabije toekomst worden nog verdere verduurzamingsmaatregelen overwogen zoals het plaatsen van zonnepanelen en het installeren van een warmtepomp.