ANBI

Stichting Samen voor Elkaar

Stichting Samen voor Elkaar werft gelden voor de organisatie van maatschappelijke en diaconale activiteiten in het Hofje Onder den Toren (Nieuwe Kerkgang 1, 4331 BE Middelburg). Daarnaast ondersteunt de stichting de wekelijkse inloop en de avondmaaltijden voor alleenstaanden en zij die zich eenzaam voelen. Ook de wekelijkse spelochtenden en diverse workshops worden door de stichting ondersteund.

Hoofdlijnen beleidsplan: Het werven van gelden voor de organisatie van maatschappelijke en diaconale activiteiten.
Activiteiten: Wekelijkse inloop, organisatie twee à drie keer per maand van een avondmaaltijd voor alleenstaanden en zij die zich eenzaam voelen, wekelijkse spelochtenden en diverse workshops.

Gegevens instelling:
Naam: Stichting Samen voor Elkaar
Vestigingsadres: Nieuwe Kerkgang 1, 4331 BE Middelburg
KVK-nummer: 82165858
RSIN-nummer: 8623.61.333

Bestuurssamenstelling en functie

  • Voorzitter: Andries van der Kaaden
  • Secretaris: Cor Wattel
  • Penningmeester: Pieter Boon

Raad van Toezicht

  • Marga de Brauwer
  • René Dekker
  • Bert Breman

Beloningsbeleid: Er vindt geen beloning aan de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht plaats. Er is geen lening, voorschot of garantie aan de bestuursleden en leden Raad van Toezicht verstrekt.