Hovelingen

Activiteiten

Inloop
Lunch & Diner
Overige activiteiten

Wilt u meer weten neem dan contact op met de coördinator Mieke van Herwijnen

e-mailadres: coordinator@hofjeonderdentoren.nl

Missie, visie en strategie Hovelingen

Dit document beschrijft de missie, visie en strategie van de maatschappelijk-diaconale activiteiten van het Hofje Onder den Toren in Middelburg. Lees hier het gehele document.

Vrijwilliger worden bij de inloop

De inloop in het Hofje Onder den Toren wordt mogelijk gemaakt door de inzet van ongeveer vijftig gastvrouwen en gastheren, afkomstig uit verschillende kerken in Middelburg. We zijn steeds op zoek naar betrokken mensen om ons met dit werk te helpen. Voorwaarde is dat zij de christelijke identiteit van het Hofje Onder den Toren respecteren. Per dagdeel zijn er twee vrijwilligers die de bezoekers welkom heten, koffie, thee èn aandacht schenken. Een paar keer per jaar komen de vrijwilligers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en voor toerusting voor hun werk.

Vrijwilligers zijn betrokken bij de medemens, kunnen luisteren en aandacht geven. Zij hebben ervaring in het omgaan met mensen met verschillende achtergronden. Vrijwilligers werken goed samen. Zij zijn bereid trainingen te volgen gericht op het werk dat zij doen.

Belangstelling

Neem voor verdere vragen contact met ons op of loop gewoon eens binnen voor een praatje. Iedere belangstellende is van harte welkom. Een bezoekje verplicht tot niets. Als u zich aanmeldt als vrijwilliger heeft u eerst een gesprek met een van onze hovelingen, waarin we bekijken of de wederzijdse verwachtingen kloppen.

Ik kook van jou

Dit project is een initiatief van de organisatie van Follow! (jeugdclub 16+-jongeren in het Hofje Onder den Toren). De werkgroep Hovelingen heeft zich hier graag bij aangesloten, omdat het geheel past binnen de diaconaal-maatschappelijke activiteiten die zij ontplooit binnen het Hofje. Er wordt een verbinding gemaakt tussen de gasten van de Inloop en de bezoekers van Follow! Een verbinding tussen jong en oud. Een verbinding over kerkgrenzen heen en over de grenzen van de kerk heen.

Dit is een track binnen Follow! in het eerste halfjaar van 2023, waarbij de jongeren op elke Follow!-avond mensen uitnodigen voor een maaltijd. De deelnemers aan de track ‘Ik kook van jou!’ zullen tussen 16 en 18 uur – onder leiding van twee professionele koks – gaan koken voor de gasten en (deels) voor de jongeren van Follow!

Werkgroep Maatschappelijk-diaconale activiteiten

De werkgroep maatschappelijk-diaconale activiteiten – kortweg de hovelingen – organiseert de inloop en de maaltijden. De werkgroep bestaat uit:

  • Francien Boone
  • Abne Herrebout
  • Andries van der Kaaden
  • Carine Jongepier
  • Corrie Marijs
  • Marnix Rijken
  • Ivette van der Sluijs