HET HOFJE ONDER DEN TOREN HEET U WELKOM.

Door het coronavirus komen de georganiseerde activiteiten in het Hofje onder den Toren met een open karakter (zoals maaltijden en inloop) tot 28 april aanstaande te vervallen.

Het Hofje onder den Toren is een maatschappelijk-diaconaal centrum waarin De Nieuwe Kerkgemeente, de Gasthuiskerk en de Kruiskerk samenwerken.

Een Hofje in het centrum van Middelburg, met een hart voor Middelburg en haar inwoners. Het Hofje onder den Toren is een plaats met tal van activiteit en leven net onder het zicht van de Lange Jan: Met een open deur, en een open blik naar de omgeving en haar bewoners. Met een netwerk van betrokken vrijwilligers wil het Hofje Onder den Toren sociale, maatschappelijke activiteiten en initiatieven ontplooien die van betekenis zijn voor de inwoners van Middelburg, en het kerkelijke leven.

In het Hofje onder den Toren vinden activiteiten plaats zoals een inloop en maaltijden. Daarnaast wordt het Hofje door de kerken gebruikt voor vergaderingen, jeugdactiviteiten en andere bijeenkomsten.

In het Hofje onder den Toren zijn gevestigd:

Bestuur

  • Voorzitter: Nicolaas van Everdingen           
  • Secretaris: Bep Huijbregtse                         
  • Penningmeester: Simon Jongepier
  • Algemeen bestuurslid: Marga de Brauwer
  • Portefeuille verbouwing: RenĂ© Dekker
  • Algemeen lid: Bert Breman

Er is geen bezoldiging van de bestuurders. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan de bestuurders

KVK nummer: 706447291

Statuten