Over

Contact

Bezoek- en postadres: Nieuwe Kerkgang 1, 4331 BE Middelburg
Bankrekeningnummer: NL 87 RABO 0326 7738 35 t.n.v. Stichting Hofje Onder den Toren

Over Stichting Het Hofje Onder den Toren

Een Hofje in het centrum van Middelburg, met een hart voor Middelburg en haar inwoners. Het Hofje Onder den Toren is een plaats met tal van activiteit en leven net onder het zicht van de Lange Jan. Met een open deur en een open blik naar de omgeving en haar bewoners. Met een netwerk van betrokken vrijwilligers wil het Hofje Onder den Toren sociale, maatschappelijke activiteiten en initiatieven ontplooien die van betekenis zijn voor de inwoners van Middelburg en het kerkelijke leven.
In het Hofje Onder den Toren vinden activiteiten plaats, zoals een inloop en maaltijden. Daarnaast wordt het Hofje door de kerken gebruikt voor vergaderingen, jeugdactiviteiten en andere bijeenkomsten.

Bestuur

Er is geen bezoldiging van de bestuurders. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan de bestuurders.

Statuten

KVK nummer: 706447291

RSIN-nummer: 858406895

Over Stichting Samen voor Elkaar

Stichting Samen voor Elkaar werft gelden voor de organisatie van maatschappelijke en diaconale activiteiten in het Hofje onder den Toren (Nieuwe Kerkgang 1, 4331 BE Middelburg). Daarnaast ondersteunt de stichting de wekelijkse inloop en de avondmaaltijden voor alleenstaanden en zij die zich eenzaam voelen. Ook de wekelijkse spelochtenden en diverse workshops worden door de stichting ondersteund.

KVK-nummer: 82165858

Bestuur

  • Voorzitter: Andries van der Kaaden
  • Secretaris: Cor Wattel
  • Penningmeester: Pieter Boon

Raad van Toezicht

  • Marga de Brauwer
  • René Dekker
  • Arnold Rots

Er vindt geen beloning aan de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht plaats. Er is geen lening, voorschot of garantie aan de bestuursleden en leden Raad van Toezicht verstrekt.