Over

Contact

Bezoekadres:  Walgang Het Hofje (geen huisnummer) 4331 BG Middelburg
Postadres: Nieuwe Kerkgang 1 4331 BE Middelburg

Over Stichting Het Hofje Onder den Toren

Een Hofje in het centrum van Middelburg, met een hart voor Middelburg en haar inwoners. Het Hofje Onder den Toren is een plaats met tal van activiteit en leven net onder het zicht van de Lange Jan. Met een open deur en een open blik naar de omgeving en haar bewoners. Met een netwerk van betrokken vrijwilligers wil het Hofje Onder den Toren sociale, maatschappelijke activiteiten en initiatieven ontplooien die van betekenis zijn voor de inwoners van Middelburg en het kerkelijke leven.
In het Hofje Onder den Toren vinden activiteiten plaats, zoals een inloop en maaltijden. Daarnaast wordt het Hofje door de kerken gebruikt voor vergaderingen, jeugdactiviteiten en andere bijeenkomsten.

Bestuur

Er is geen bezoldiging van de bestuurders. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan de bestuurders.

Statuten

ANBI-gegevens

Het onderhoud van het rijksmonument Het Hofje Onder den Toren en de exploitatie ervan vraagt om veel financiële middelen. Naast rijkssubsidies, bijdragen van de deelnemende kerken en verhuuropbrengsten zijn ook giften en schenkingen uit legaten van groot belang om alles te kunnen bekostigen.

KVK nummer: 706447291

RSIN-nummer: 858406895