ANBI

Stichting Samen voor Elkaar

Stichting Samen voor Elkaar werft gelden voor de organisatie van maatschappelijke en diaconale activiteiten in het Hofje Onder den Toren (Nieuwe Kerkgang 1, 4331 BE Middelburg). De Stichting gaat niet over de exploitatie en de verhuur van het gebouw, dat valt onder de Stichting Hofje Onder den Toren.

Vrienden
Word ook Vriend van het Hofje en steun al onze activiteiten met €5 per maand!

Stuur een e-mail naar info@hofjeonderdentoren.nl. We houden onze Vrienden op de hoogte met onze digitale nieuwsbrief De Inloper en u kunt natuurlijk altijd binnenlopen voor een ‘vrienden-onder-mekaarmomentje’.

Uw bijdrage: een maandelijkse donatie van 5 euro op onze bankrekening Stichting Samen voor Elkaar te Middelburg (IBAN-nummer: NL37 RABO 0372375405), ANBI status 8623.61.333.

Activiteiten
Inhoudelijk worden de maatschappelijke en diaconale activiteiten vorm gegeven door de werkgroep Hovelingen. Vrijwilligers kunnen gemaakte onkosten declareren bij de Stichting Samen voor Elkaar. Een overzicht van de ontplooide activiteiten en het beleidsplan vindt u op de pagina Hovelingen. Datum en tijd van de activiteiten staan vermeld in de agenda.

Gegevens instelling
Naam: Stichting Samen voor Elkaar
Vestigingsadres: Nieuwe Kerkgang 1, 4331 BE Middelburg
KVK-nummer: 82165858
RSIN-nummer: 8623.61.333

Bestuurssamenstelling en functie

  • Voorzitter: Andries van der Kaaden
  • Secretaris: Cor Wattel
  • Penningmeester: Pieter Boone

Raad van Toezicht

  • Marga de Brauwer
  • René Dekker
  • Arnold Rots

Beloningsbeleid: Er vindt geen beloning aan de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht plaats. Er is geen lening, voorschot of garantie aan de bestuursleden en leden Raad van Toezicht verstrekt.